Navíc

Co je navíc:

Kromě toho je klasifikován jako příslovce v portugalském jazyce, což představuje myšlenku přidání dalších informací o něčem, co již bylo zmíněno dříve .

Použitím příslovce vedle věty je záměrem mluvčího vrátit se k předchozím informacím a přidat k ní něco.

Příklad: "Cesta byla velmi zábavná a navíc jsme byli svobodní . "

V kastilštině je navíc slovo přeloženo k ostatním, což má stejný význam jako příslovce v portugalštině.

Synonymum navíc

Mezi hlavní synonyma tohoto příslovce patří:

  • Kromě toho;
  • A co víc,
  • Kromě toho;
  • Také;
  • Mimochodem;
  • Kromě toho;
  • Za všechno;
  • Mimochodem.

Navíc nebo jiné

Navíc a jiní jsou synonymní slova, to znamená, že mají stejný význam .

Kromě příslovce, jiní jsou také klasifikováni jako neurčitý množný zájmeno v gramatice portugalštiny. V závislosti na kontextu, to může ještě být používán vyjádřit myšlenku na něco v nadměrné, nebo intenzitu .

Příklad: "Běžel a teď je příliš unavený, než aby mohl mluvit" nebo "Je příliš nemocná, než aby odcházela . "

Další informace o významu příliš mnoho.