Bizarní

Co je Bizarro:

Bizarro je adjektivum, které popisuje, co je podivné, abnormální a neobvyklé.

Obecně, tento termín je používán charakterizovat něco nebo někoho to je zvažováno ven obyčejný, to je děsivé, neznámé, neskutečné, surrealistické a to probouzí pocity zlosti kvůli jeho výstřednosti.

Toto adjektivum však může být také použito pro označení jedince s dobrou fyzickou kondicí a morálním postojem, který je nadaný elegantními gesty a sofistikovaným oděvem.

Je zajímavé pozorovat dualitu mezi významy, které jsou tomuto pojmu přiřazeny. Bizarní může mít pejorativní charakter, když je spojován s tím, co je podivné, podivné a abnormální; ale může být také interpretován jako kompliment, když se používá k kvalifikaci jednotlivce obdařeného statečností, šlechtou, jemností, elegancí a velkodušností.

Tento poslední význam vznikl ze španělského etymologického původu tohoto slova, které původně znamená „velkorysý“, „hezký“ a „mužný“.

Některé z hlavních synonym bizarních jsou: podivné, neobvyklé, galantní, groteskní, extravagantní, výstřední, originální a neskutečné.

Viz také: The 5 Urban Legends, které vám nedovolí spát dnes večer.