Hravý

Co je hravé:

Lúdico je mužské adjektivum s původem v latinském ludos, které odkazuje na hry a zábavu .

Hravá aktivita je zábavná činnost, která dává radost a baví zúčastněné lidi. Pojem ludických aktivit souvisí s ludismo, tedy s činností související s hrami a herním jednáním .

Hravý obsah je v učení velmi důležitý. Je to proto, že je velmi důležité vštípit dětem představu, že učení může být zábavné. Iniciativy ve školách zvyšují kreativitu a přispívají k intelektuálnímu rozvoji studentů.

Hravý text nebo řeč je kulturní produkcí, která dokáže čtenáře nebo posluchače pobavit. Je nezbytné přilákat pozornost a přesvědčit ostatní lidi.