Přišel

Co to znamená?

Vzniklo to, že třetí sloveso ohybu slovesa vzniká, což se týká něčeho nebo něčeho, co se objevilo, stalo se nebo vzniklo.

Ve slovním spojení vzniklých je objevena třetí osoba dokonalého prefekta indikativu. Obvykle souvisí s výskytem nebo událostí něčeho, stejně jako s tím, že jsou viditelné pro ostatní lidi.

Příklad: "Objevil se uprostřed lidí."

Obvykle se toto sloveso používá k vyjádření myšlenky původu něčeho.

Příklad: "Jak vznikl život na Zemi?"

Etymologically, termín “se objevil” vznikl v portugalském jazyce přes sloveso latiny surgere, složený křižovatkou prefixů sub (dole) a vládnout (pravidlo nebo pravidlo), který se odkazuje na akt zvedání něco to bylo předtím ležet nebo sezení.

Synonyma pro chirurgii

 • Ukázalo se
 • Zavedeno
 • Bylo to
 • Navštěvoval
 • Ukázalo se to
 • Začalo
 • Vznikl
 • Začalo
 • Principiou
 • Debutováno
 • Slavnostní otevření
 • Otevřel
 • Zavedeno
 • Debutou.