Minerální rezerva

Co je minerální rezerva:

Minerální rezervace je místo, kde se skladují nerostné suroviny, tj. Anorganické prvky přítomné v zemské kůře a které se používají hlavně jako suroviny.

Zásoby nerostných surovin jsou zdrojem dodávek surovin vytěžených na výrobu různých produktů. Tyto rezervy jsou budovány přirozeně, v průběhu let, bez jakéhokoliv lidského vlivu na jejich design.

Mnoho lidí zaměňuje materiály v nerostných zásobách s fosilními zásobami. Ropa a minerální uhlí, například, jsou tvořeny z procesu zkamenění, na rozdíl od nerostů, jako je zlato, stříbro, bronz, železo, zinek, křemen a tak dále.

Pro využití nerostných surovin, které se nacházejí v jejich rezervách, je nutné zasáhnout práci těžařských společností, které mají vybavení a odborníky kvalifikované k bezpečnému odběru zdrojů as co nejmenším dopadem na životní prostředí.

Další informace o významu nerostných surovin.

Minerální rezervace v Brazílii

Brazílie pokrývá několik nerostných surovin, z nejrůznějších nerostů. Nicméně, dva největší minerální zvraty v zemi jsou: \ t

Quadrilátero Ferrífero: Tato rezerva se nachází ve státě Minas Gerais a představuje 60% veškerého železa a 40% veškerého zlata vytěženého ze země.

Minerální provincie Carajás: nachází se ve státě Pará a nachází se v ní velké množství železa, stříbra, zlata, niklu, mědi, manganu, bauxitu, zinku, chrómu a dalších minerálů.