Rétorická otázka

Co je rétorická otázka:

Rétorická otázka je výslech, který nemá za cíl získat odpověď, nýbrž stimulovat reflexi jednotlivce na určité téma.

Osoba, která se ptá na rétorickou otázku, již zná odpověď na dotazování, aby pomohla příjemci otázky promyslet nebo pochopit určitý předmět, předmět nebo situaci.

Rétorická otázka může mít charakter ironie nebo sarkasmu.

Další informace o sarkasmu a ironii.

V "normální" otázce se jednotlivec snaží získat informace nebo odpovědi o něčem, co neví, například: "Kde je Avenida da Liberdade?" ; " Jak jste staří? " Nebo " Kdo vyhrál včerejší závod? "

Už v případě rétorické otázky nechce vyjednávač dostat odpověď, ale spíše posílit myšlenku nebo kritika o něčem či o něčem. Zástupce sám často odpoví na rétorickou otázku. Příklad: "Kde se tak násilně zastavíme?" ; "Myslíš, že jsem hloupý?" nebo "Myslíte si, že jsem se včera narodil?" .

Tricky otázka

Záludná otázka, na rozdíl od rétorické otázky, která se snaží posílit kritiku nebo informace, je určena k oklamání nebo klamání osoby. Otázka triku se obvykle provádí se zlými úmysly nebo zlomyslností.

Viz také význam rétoriky.