Tepelné zóny

Co jsou termální zóny:

Termální zóny jsou různé zóny intenzity světla a tepla, které Země přijímá od Slunce. Tepelné zóny nebo zóny osvětlení jsou rozděleny do: Arktické polární zóny, mírného pásma severu, tropického nebo intertropického pásma, zóny Zona Temperada del Sur a antarktické polární zóny .

Vzhledem ke sklonu osy a zaoblenému tvaru Země světlo a teplo Slunce všude nedosahují stejné intenzity.

U pólů a oblastí v jejich blízkosti se sluneční paprsky dostávají na zemský povrch velmi strmě a z tohoto důvodu je množství tepla nižší, což vysvětluje vznik ledovců v blízkosti severních a jižních pólů.

Množství světla, které dopadá na povrch v oblastech poblíž Ekvádoru, dostává hodně tepla a je po celý rok jasnější.

Mírné zóny severu a mírné pásmo jihu jsou mezilehlými oblastmi mezi méně a více osvětlenými oblastmi.

Termín termální zóny byl nazýván zónou osvětlení, protože tam jsou jiné faktory, které ovlivňují teplotu atmosférického vzduchu místa. Například, hodně z And v jižní Americe leží mezi tropy Rakovina a Kozoroh, to je, v tropické nebo intertropical zóně. Nicméně, kvůli výšce těchto vysokých hor a plošin, oni předurčí tam nízké teploty.