Přes

Co je Via:

Skrze to je příslovce, a ukazuje, že něco bylo předáno z jedné strany na druhou, skrze něco nebo skrze něco.

Dokáže vyjádřit to, co prošlo transverzálností. Ve výrazu "přes" ukazuje, jak to šlo z jedné věci do druhé s myšlenkou křížení, jako v "větru vstoupil do místnosti oknem."

Skrze se také používá k označení času, který je synonymem fráze „s časem“, jak je uvedeno ve větě „byly v průběhu let stále více vzdálené“.

Ve smyslu "prostřednictvím", výraz "přes" působí jako indikátor nástroje, s nímž byla fráze provedena. Například: "Naučil jsem se případ prostřednictvím článku, který jsem četl na internetu."

A může být stále používán ve smyslu příčiny, nahrazující "protože", jako v "to se stalo poznáno skrze mateřství."

Synonyma pro Através

  • Příčně
  • Z jedné strany do druhé
  • Uvnitř
  • Od a
  • Během
  • Neběží
  • Přes

Přes překlad

V angličtině, přes je přes .

Ve španělštině, skrze to je, nebo dokonce slovo přes také plní stejnou funkci jako výraz " pomocí".

A ve francouzštině je dokonce .