Pro vyslovení

Co je vytáčení:

Dirimir je sloveso v portugalském jazyce, které může odkazovat na akt anulování, předcházení nebo řešení dané situace, například.

Použití tohoto přímého tranzitivního slovesa je spojeno s činy, ve kterých je něco omezeno nebo zcela bráněno.

Příklad: "Nová vláda vyřešila práva nejchudších."

Uspořádání však může znamenat i něco, co bylo nakonec vyřešeno nebo objasněno.

Příklad: "Musíme vypořádat bankovní účty".

V závislosti na kontextu, sloveso rozhodnout může ještě znamenat akt zrušení, zrušení nebo uhasení.

Příklad: "Soudce rozhodl rozsudek obžalovaného".

Etymologicky, termín “usazování” pocházel z latiny dirimere nebo direm, který znamená “zlomit, ” “oddělit” nebo “zničit”.

Synonymum k řešení

 • Překážka
 • Nemožné
 • Zabránit
 • Zrušit
 • Uhasit
 • Vrátit zpět
 • Smazat
 • Zrušit
 • Dokončete
 • Odvolání
 • Neplatnost
 • Odebrat
 • Zrušit
 • Vyřešte
 • Rozhodnout
 • Vysvětlete
 • Pro objasnění
 • Vysvětlit
 • Řešit

Viz také: význam odvolání.