Neúmyslně

Co to je:

Úmyslně je výraz v portugalském jazyce používán k poukazování na to, že určitý čin byl proveden omylem, tedy bez vůle, zájmu a předchozího plánování.

Když analyzujeme výraz „neúmyslně“, zjistíme, že předložka „bez“ představuje smysl pro negaci následujícího slovesa: „chtít“.

Když vezmeme v úvahu, že sloveso "bude" znamená "toužit, " "mít vůli" nebo "mít úmysl", výraz "nevědomky" znamená "nepřítomnost v úmyslu" a "nepřítomnost vůle".

Obvykle lidé používají „neúmyslný“ jako doplněk omluvy, což odůvodňuje skutečnost, že tento zákon neměli v úmyslu.

Příklad: "omylem jsem hodil knihu" nebo "Nechtěl jsem vás urazit" .

Hlavní synonymum "neúmyslně", použité bez ztráty původního významu tohoto výrazu, je "náhodně".

Klikněte zde a znáte význam dalších populárních výrazů.