Význam teorie relativity

Co je teorie relativity:

Teorie relativity je soubor studií provedených německým fyzikem Albertem Einsteinem, které definují vztah mezi prostorem a časem, a to jak relativního charakteru, tak ne statického.

Stručně řečeno, teorie relativity uvádí, že čas není pro všechny stejný a může se měnit podle rychlosti, gravitace a prostoru.

Einsteinova teorie relativity je tvořena spojením dvou dalších teorií: Restricted nebo Special Relativity (první vydaná v roce 1905) a General Relativity (v roce 1915).

Hlavní myšlenkou omezené relativity je, že rychlost světla je pro celý vesmír stejná konstanta. Tento koncept také uvádí, že prostor a čas nejsou absolutní, ale zcela subjektivní veličiny.

Mezi jeho hlavními předpoklady, teorie obecné relativity uvádí, že gravitace není ničím jiným než zkreslením, které daná hmota způsobuje v "tkanině" prostoru.

Když se určitý objekt pohybuje prostornou rychlostí, vytvoří se tzv. Gravitační vlny .

Další informace o významu gravitačních vln.

Velmi známým příkladem, který pomáhá objasnit některé principy teorie relativity, je paradox dvojčat .

Tento příklad popisuje dva dvojčata na Zemi, z nichž jeden je umístěn v letadle do vzdálené polohy v galaxii a cestuje rychlostí světla, zatímco ostatní zůstávají na planetě.

Když se vrátíte na Zemi, bratr, který cestoval, bude o mnoho let mladší než ten druhý.

Čas plyne rychleji, když tělo zůstane v setrvačnosti, avšak tento čas se úměrně snižuje rychlostí, kterou se určitý objekt pohybuje.

Když je dosaženo rychlosti světla (přibližně 1, 07 miliardy km / h), čas prostě jde.