SLA

Co je SLA:

SLA je zkratka pro Service Level Agreement, což znamená " Service Level Agreement - ANS" v portugalském překladu.

SLA je smlouva mezi dvěma stranami: mezi subjektem, který hodlá poskytovat službu, a zákazníkem, který z ní chce mít prospěch .

V těchto SLA nebo ANS jsou podrobně popsány všechny aspekty typu služby, která bude poskytnuta, jakož i smluvní podmínky, kvalita služby a cena, která má být zaplacena za dílo.

To znamená, že hlavní body SLA lze shrnout takto:

  • Definice získaných výsledků;
  • Čas provedení činnosti, která má být vyvinuta;
  • Definovat osoby odpovědné za činnosti a jejich zapojení;
  • Definujte nástroje, které budou použity;
  • Popište, jaká bude kvalita díla, která musí být dodána;

Dá se říci, že SLA platí ve všech odvětvích trhu, které se zabývají poskytováním služeb, nicméně bylo dohodnuto, že tuto smlouvu propojí se společnostmi působícími v oblasti informačních technologií - IT .

Další informace o významu informačních technologií.

SLA by měly být řízeny specifickými metodami a metrikami, které mohou zaručit veřejnosti zájem o získání určité služby, aby rozpoznaly kvalitu výsledků získaných konkrétní společností nebo subjektem, který je vykonává.