Rozhraní

Co je rozhraní:

Rozhraní je název, jak se "komunikace" vyskytuje mezi dvěma odlišnými částmi, které se nemohou připojit přímo .

Software nebo operační systém lze například ovládat pomocí osoby používající počítač. Rozhraní mezi softwarem a uživatelem je obrazovka příkazů prezentovaných tímto programem, tj. Grafické rozhraní softwaru .

Na této obrazovce je obvykle několik obrázků, ikon, textových polí a dalších nástrojů, které pomáhají uživateli provádět jejich úlohy v softwaru .

Další informace o významu softwaru.

Při spouštění systému Windows je například možné považovat pracovní plochu na počítači za uživatelské rozhraní tohoto operačního systému, protože představuje všechny možnosti akcí, které lze spustit pomocí nainstalovaného hardwaru, například myši., klávesnice a další

Viz také význam rozvržení.

Pro pojmové rozhraní existuje několik dalších definic v závislosti na studijní oblasti a kontextu, ve kterém je aplikováno. V geofyzice, například, rozhraní je to, co odděluje a propojuje různé zemské seismické vrstvy.

Buněčné rozhraní

Jedná se o zařízení schopné konvertovat hovory z pevných linek na mobilní signály . Jedná se o systém široce používaný především ve společnostech, které mají telefonní ústřednu.