Modus operandi

Co je to Modus operandi:

Modus operandi je výraz v latině, který znamená "způsob operace", v doslovném překladu do portugalského jazyka.

Tento výraz určuje způsob, jakým člověk používá k práci nebo jednání, tj. Jejich rutiny a procesy jejich dosažení.

Modus operandi je široce používán k charakterizaci profilu firem. Mluví například o způsobu fungování instituce, tj. O způsobu, jakým plní své funkce.

V právním rozsahu se modus operandi používá k identifikaci profilu zločinců, zejména s ohledem na sériového vraha .

V mnoha případech je policejní vyšetřovací skupina schopna identifikovat a odradit zločince od analýzy modus operandi, kterou mají sérioví vrahové.

Všechny živé bytosti, zejména lidská bytost, mají modus operandi, v různé míře: některé organizovanější a metodičtější než jiné.

Množství modus operandi je modi operandi . V mnoha slovnících, tento latinský výraz není přinejmenším přeložený do portugalštiny protože jeho popularity a neustálého používání v jazyce.

Modus operandi, nicméně, obvykle se objeví jako synonymum pro modus faciendi (“způsob dělání”) nebo modus vivendi (“způsob života”).