Heterotrofy

Co jsou Heterotrofy:

Heterotrofy jsou živé bytosti, které nejsou schopny produkovat své vlastní jídlo, a proto musí přijímat nebo absorbovat předem vytvořené organické molekuly z jiných živých bytostí, aby získaly energii a syntézu biomolekul, které potřebují.

Slovo "heterotroph" pochází z řeckých výrazů hetero = jiné, odlišné a trofosové = výživa, jídlo. Doslova to znamená "krmení na jiném."

Jsou to heterotrofní bytosti, zvířata, prvoky, houby a většina bakterií.

Heterotrofní bytosti nejsou schopny produkovat organický materiál z anorganického materiálu, na rozdíl od autotrofních bytostí, které to dělají prostřednictvím fotosyntézy nebo chemosyntézy.

Přečtěte si více o významu autotrofů.

V ekologii jsou heterotrofy skupinou spotřebitelů (převážně zvířat) a rozkladačů, což jsou většinou bakterie a houby, které štěpí komplexní látky v organismech, uvolňují jednoduché látky, které mohou producenti asimilovat do životního prostředí ( autotrofy).

Heterotrofní bytosti se živí rostlinami a jinými živočichy, využívají tuto potravu jako zdroj suroviny pro svůj růst a pro udržování struktury svého těla, jakož i dodávají energii pro jejich metabolismus.