Autotrofy

Co jsou autotrofy:

Autotrofy jsou živé bytosti, které produkují své vlastní jídlo, tj. Jsou schopny syntetizovat organické sloučeniny z anorganických sloučenin prostřednictvím fotosyntézy nebo chemosyntézy.

Slovo "autotroph" pochází z řeckých termínů autos = own a trophos = food.

Autotrofy jsou rostliny, řasy a některé bakterie. Tyto bytosti tvoří základ potravního řetězce a slouží jako potrava pro jiné živé bytosti, které nejsou schopny produkovat vlastní jídlo (heterotrofy).

V potravinovém řetězci jsou autotrofy obecně nazývány výrobci, zatímco heterotrofní organismy mohou hrát roli spotřebitelů nebo rozkladačů.

Autotrofní bytosti a fotosyntéza

Fotosyntéza je proces, při kterém zelenina, autotrofní organismy, syntetizují své vlastní jídlo a tvoří molekuly glukózy, které budou později použity k budování a udržování jejich buněčných aktivit.

Fotosyntéza je chemický jev, ve kterém se světelná energie transformuje na chemickou energii prostřednictvím řady komplexních chemických reakcí.

Slovo fotosyntéza znamená skládat látky ze světla, kde "foto" = světlo a "syntéza" = syntetizovat. To může být reprezentováno následující chemickou rovnicí: \ t

Jiné autotrofní bytosti, které nevykonávají fotosyntézu, čerpají energii z anorganických chemických reakcí v procesu zvaném chemosyntéza.