Pátek Vášeň

Co je pátek Vášeň:

Pátek Umučení nebo Velkého pátku je náboženský svátek oslavovaný křesťany, symbolizující den smrti Ježíše Krista a je součástí velikonočních slavností, které symbolizují vzkříšení Mesiáše.

Pátek Vášeň je považován za mobilní datum, to znamená, že nemá specifický den, který by se měl každoročně oslavovat. Zpravidla by se měl slavit v pátek předcházející Velikonoční neděli.

Podle tradice, definovat den na kterém Velký pátek je slaven, to je považováno za první pátek úplňku po jarní rovnodennosti (v severní polokouli) nebo podzimní rovnodennosti (na jižní polokouli) \ t ). V tomto případě může pátek Vášeň proběhnout mezi 22. březnem a 25. dubnem.

Po definici data Velkého pátku jsou zřízeny další oslavy, jako je Velikonoční neděle, Popeleční středa (první den půstu) a karneval.

Zjistěte více o významu Velikonoc a Popeleční středy.

Podle křesťanství je Velký pátek odrazem oběti Ježíše na kříži. Pro katolíky tradičně je pátek Umučení dnem rituálů a pokání, jako je půst nebo zdržení se světských radostí.

Více o významu křesťanských Velikonoc.

Je běžné vidět rekonstituce, reenactments, pocty a jiné formy uměleckých reprezentací toho, co Ježíšovy poslední chvíle života, jeho úsudek, ukřižování a vzkříšení „světa mrtvých“ by byly.