Incoterms

Co Incoterms znamená:

Incoterms je anglický termín, který je zkratka pro mezinárodní obchodní podmínky, v portugalštině to znamená “ mezinárodní obchodní podmínky ”. Skládají se ze standardizovaných norem, které upravují některé aspekty mezinárodního obchodu.

Jedná se o pravidla, která určují, kdo platí zboží, jeho místo dodání a kdo by měl pojistit, mimo jiné. Incoterms jsou velmi důležité, takže osoba, která prodává v zahraničí, může spočítat všechny své náklady.

Je důležité poznamenat, že pravidla stanovená společností Incoterms se uplatňují pouze mezi vývozci a dovozci a nevztahují se na dopravní společnosti, pojistitele a dispečery.

Obvykle jsou Incoterms reprezentovány zkratkami tří písmen. Některé příklady Incoterms jsou: FOB, CIF, CIP, EXW, DAT atd.

Incoterms byl podle svého původu vytvořen v roce 1936 Mezinárodní obchodní komorou a jeho standardy byly několikrát aktualizovány na základě vývoje v oblasti logistiky a obchodních strategií. Incoterms byly vytvořeny za účelem řešení různých konfliktů mezi vývozci a dovozci, ke kterým došlo v důsledku chybného výkladu mezinárodních smluv.

Viz také:

  • FOB a CIF