Kejda

Co je kejda:

Chorume je tmavý a kyselý vývar, s typickým a nepříjemným zápachem, pocházejícím z rozkladu organických látek uložených na velkých skládkách a skládkách.

Termín hnůj byl dříve používán určovat mastnou látku, sádlo, od zvířat.

Kejda pochází z fyzikálních, chemických a biologických procesů a reakcí odpadu spolu s dešťovou vodou, která se hromadí v místě.

Odpadky na volném prostranství, tzv. Skládky odpadků, přijímají odpadky z měst bez jakéhokoliv ošetření. Jsou umístěny na volných místech, daleko od městských center a jsou určeny výhradně pro tento účel.

Výluh, který pochází ze skládky, vyplývající z rozkladu organické hmoty, infiltruje do půdy nesoucí mikroorganismy, těžké kovy, dusičnany, fosfáty a další znečišťující látky, kontaminující podzemní vodu (nádrž podzemní vody od déšť infiltroval do půdy) a následně i toky a řeky.

Skládka

Na skládce se suspenze shromažďuje procesem utěsnění půdy, který má drenážní systém pro shromažďování kapaliny, která se odvádí do vyrovnávací nádrže, aby se zachovaly těžké kovy. Po vypuštění se voda může vrátit do řeky bez ohrožení životního prostředí,

Viz také

  • Skládka