CD-ROM

Co je to CD-ROM:

CD-ROM je zkratka pro Compact Disc Read-Only Memory, elektronickou součást, která ukládá informace v kompaktním formátu, který může uživatel číst, ale nikoliv zaznamenávat .

Obsah a informace obsažené na CD-ROMech jsou zpravidla výrobci zaznamenány, tj. Uživatel nemůže provádět žádný záznam nebo editaci materiálu vloženého na CD-ROM.

CD-ROM vznikl v roce 1985 spolu s vynálezem kompaktního disku (CD), přesně za účelem uložení velkého množství informací v kompaktním prostoru. Nomenklatura ROM pochází z paměti ROM, tj. Flash nebo flash paměti. Tento vynález byl patentován elektronickými značkami Sony a Philips.

Jakýkoli typ dat může být uložen na CD-ROM, z textových souborů, fotografií, videí nebo hudby.

Existují dvě hlavní kategorie CD-ROM: CD-RW ( Kompaktní disk ReWritable ), který umožňuje uživateli zapisovat různá data na CD a více než jednou, fungující jako by to bylo pero; a CD-R ( zapisovatelný kompaktní disk ), který umožňuje nahrávání obsahu na CD uživatelem, avšak záznam je trvalý a nelze jej přepisovat stejně jako u CD -RW.

Viz také:

  • DVD