Aerosol

Co je Aerosol:

Aerosol je označení pro malé částice kapaliny nebo pevné látky, které jsou suspendovány ve vzduchu ve formě plynu .

Toto slovo je tvořeno “aero”, který znamená “vzduch” a “slunce” se odkazuje na řešení. To znamená, že aerosol je roztok, který je dispergován ve vzduchu.

Pokud jde o správnou výslovnost tohoto slova, jedná se o aerosol (jako slovo slunce) a ne „aerozol“.

Mnoho lidí má otázky mezi aerosolem nebo aerosolem . Přes toto, správná forma je aerosol a non-aerosol.

Aerosol může být pevný nebo kapalný . Kapalné aerosoly jsou například: mraky, mlhy nebo deodoranty. Pevné látky jsou například kouř a prach.

Aerosolová terapie

Aerosolová terapie spočívá v podávání částic vody v dýchacích cestách. Tyto částice vody mohou obsahovat nějaký druh léků nebo ne. K tomuto procesu dochází nebulizací, a proto je také známo pod tímto názvem. Často se používá u lidí s dýchacími problémy, jako je bronchitida.

Tento postup slouží k hydrataci dýchacích cest nebo k usnadnění eliminace viskózních exkretů nebo v případech zánětu.

Při léčbě aerosolové terapie mohou být aplikovány léky, jako jsou: antibiotika (pro boj s infekcemi), mukolytika (pro rozpouštění sekrecí), protizánětlivé látky a bronchodilatátory (pomoc při otevírání průdušek, usnadnění příjmu kyslíku v plicích).

Aerosoly jsou často dozimetrados, to znamená, že mají zařízení, které umožňuje dávat určitou dávku, kterou člověk potřebuje. Měřený aerosol je velmi častý u lidí s astmatem.

Atmosférický aerosol

Atmosférické aerosoly jsou pevné a kapalné částice, které jsou v atmosféře. Mohou mít přímý i nepřímý vliv na klima, jako jsou nižší teploty nebo změny v hydrologickém cyklu. V důsledku toho mohou také ovlivnit zdraví člověka.

Mraky jsou tvořeny aerosoly, tj. Částicemi. Ostatní prvky jsou tvořeny aerosoly, jako je kouř, prach, mlha atd.