K utlumení

Co utlumí:

Tlumení je tranzitivní sloveso, které znamená, že se má ztenčit nebo zmenšit intenzita, množství, aktivita, účinek nebo hodnota někoho nebo něčeho.

Synonyma atenuaru mohou být: oslabení, zmírnění, zmírnění, uklidnění, zmírnění, oslabení, snížení, oslabení, zmenšení, ztenčení, atd.

Některé antonymy zeslabení jsou: zhoršují, akcentují, posilují, posilují, zintenzivňují, zvyšují, zvětšují, utahují, rozrušují, podráždí, atd.

Útlum může být také za účelem snížení viditelnosti něčeho, například: zmírnění strů nebo zeslabení tmavých kruhů.

V angličtině, sloveso attenuar může být přeloženo zmírnit nebo zmírnit. Ex: V posledních měsících svého života užíval silný lék na zmírnění (zmírnění) bolesti. V posledních měsících svého života užíval velmi silný lék na zmírnění bolesti.

V právním kontextu existují polehčující faktory sankce, tj. Snížení nebo snížení trestu nebo stupně zavinění reú. Podle brazilského trestního zákoníku, pokud obžalovaný spolupracuje s vyšetřováním, nebo pokud zločin spontánně vyzná, může být jeho trest zmírněn.