Abstrakce

Co je abstrakce:

Abstrakce je akce nebo účinek abstrakce, tj. Mentálně izolovat prvek nebo vlastnost celku, aby se zvážila individuálně. Od latiny "abstrakt", což znamená "separace".

Abstrakce je stav odcizení od ducha, je to samo o sobě, je to snění, je to odnímání myšlenky, je to abstrakce. Rozšířením je nedostatek pozornosti, rozptýlení a nepozornosti.

Fráze "učinit abstrakci z" neznamená brát v úvahu, ne dávat důležitost, nedávat úvěry, ne dělat úctu.

Abstrakt je vše, co není konkrétní nebo vyplývá z abstrakce. To je to, co existuje pouze v myšlence, v pojetí. Je to to, co má vysoký stupeň zobecnění, který funguje pouze s pojmy.

Více informací o Abstrakt a Abstrair.

Abstrakce

Abstractionism je škola moderní malby ve kterém formy a barvy reprezentují nic, popisovat nic, a popisovat nic obrazně. Od roku 1910 někteří malíři Západu rezignovali na reprezentaci hmatatelné reality. Ruský Kandinsky byl první, kdo definoval lyrický a romantický proud abstrakce, projekce vnitřního světa a umělcovy imaginární vize.

Abstractionism byl představen v Brazílii v 1950. Iberê Camargo tvořil celou generaci abstraktních rytců. Antonia Bandeira a Cícero Dias jsou také průkopníky.