Základní

Co je základní:

Základní prostředky základní, nezbytné, nezbytné . Je to adjektivum, které odkazuje na to, co slouží jako základ, to znamená, že slouží jako základ, nadace, podpora.

Zásadní je něco, co má velký význam, který má zásadní roli, nebo je nepostradatelné. Příklad: základní vzdělání, základní právo, základní kámen atd.

Základní škola

Základní škola je školní termín, který začíná ve věku šesti let a trvá devět let a je rozdělen na Fundamental I, který trvá pět let (1., 2., 3., 4. a 5. ročník) a Fundamental II, trvá čtyři roky (6., 7., 8. a 9. ročník). Právě v této fázi dostávají studenti základní výuku školního vzdělávání.

Základní právo

Základní právo občana je zakotveno v ústavě, kde všichni jsou si rovni před zákonem, bez rozdílu jakéhokoli druhu, zaručující svobodu, rovnost, bezpečnost atd., Kromě široké škály základních zásad, konsolidovaných v pravidlech a zásady, které zaručují demokratický stát práv a povinností občana.

Základní kámen

Keystone je první blok kamene nebo zdiva, symbolicky umístěný na místě budoucí budovy, během slavnostního zahájení budovy.

Ve starobylých budovách byl základním kamenem základní kámen, první, který seděl v rohu budovy a tvořil pravý úhel mezi dvěma stěnami. To mělo být umístění umístění ostatních kamenů a vyrovnat celou stavbu.