Atinar

Co je Atinar:

Naším cílem je ověřit, uvědomit si, vnímat, porozumět, napravit, objevit, předpokládat . Je to schopnost pamatovat si něco, co uniklo z paměti. Příklad: Byla vedena, aby se dozvěděla o své minulosti .

Atinar je tranzitivní sloveso, které spojuje sloveso s láskou. Pochází ze slova tino, mužského jména, které znamená soud, diskrétnost, takt, pozornost, poznání, význam.

Dosáhnout prostředků k vnímání, ověřování nebo pochopení „tino“, tj. Intuicí, rozlišováním, myšlenkou, která byla nejistá, pochybná. Příklad: Uvědomila si, že je to nejlepší způsob, jak jednat.

Atinar také znamená najít, zasáhnout nebo objevit něco, co bylo hledáno, to znamená najít to, co člověk hledá, prostřednictvím pocitu, znamení, výstrahy. Příklad : Byl ztracen, ale vydal se na výjezd z labyrintu.