Will

Co je Will:

Vůle znamená touhu, touhu, chuť, zájem, účel . Je to pravomoc duševně představovat čin vykonaný z důvodů daných důvodem. Je to schopnost chtít, svobodně cvičit nebo přestat cvičit nějaký čin.

Vůle je fyzická nebo emocionální potřeba, kterou jednotlivec cítí, že něco dělá. Je to chuť, chuť, radost, nálada. Např. Touha po jídle, touha pít, touha plakat, atd.

Vůle je pevný duch, odvaha, přesvědčování, závazek, péče, zájem, jistota získaná demonstrací nebo důkazem.

Princip „autonomie vůle“ je jedním ze základních principů občanského práva, který bere v úvahu právní způsobilost lidské bytosti vykonávat a zdržet se některých činů podle svého rozhodnutí.

V pohodě - je to příslovce, která znamená bez obřadu, bez formalismu, pohodlně, s pohodlím, potěšení, to znamená, že děláte to, co chcete a co chcete.

Goodwill - je sklon nebo příznivá dispozice k něčemu nebo někomu. Dobrá vůle je čin, který dělá laskavost, výhodu, dar.