Pragmatismus

Co je to pragmatismus:

Pragmatismus je filosofická doktrína, jejíž základní tezí je, že myšlenka, kterou máme k jakémukoli předmětu, není ničím jiným než souhrnem myšlenek všech imaginárních efektů, které nám tento objekt přisuzuje, který má jakýkoliv praktický účinek.

Pragmatismus je filozofické myšlení vytvořené na konci 19. století americkým filozofem Charlesem Sandersem Peircem (1839-1914), psychologem Williamem Jamesem (1844-1910) a právníkem Oliverem Wendellem Holmesem Jrem (1841-1935). Proti intelektuálu se stavěli proti praktickým hodnotám jako kritériu pravdy.

Být pragmatikem má být praktické, pragmatické, realistické. Ten, kdo nedělá objížďku, má své cíle dobře definované, kdo považuje praktickou hodnotu za kritérium pravdy.

Být pragmatický má vaše cíle dobře definované. Jedná se o vyhnutí se improvizaci, je založena na pojetí, že myšlenky a činy jsou pravdivé pouze tehdy, pokud slouží k okamžitému řešení jejich problémů.

Přečtěte si více o významu Pragmatu.