Šíření

Co je to šíření:

Šíření je anglické slovo, které znamená něco šířit a může být použito jako podstatné jméno, což znamená šíření nebo rozšiřování . Je to také velmi běžné slovo v oblasti ekonomiky, konkrétněji bankovního rozpětí .

Slovo šíření znamená šířit nebo šířit jednu věc nad druhou. Ex: Cítím se trochu nemocný, protože jsem na chléb rozšířil příliš mnoho másla. / Jsem trochu nemocný, protože jsem na chléb rozšířil hodně másla.

Toto slovo však může také znamenat šíření nemoci, znalostí, zpráv atd. Ex: Šiřte slovo! Každý by měl zůstat doma, protože se nemoc šíří velmi rychle. Šírejte slovo! Každý by měl zůstat doma, protože nemoc se šíří velmi rychle.

V laboratorních technikách je jednou z technik používaných k počítání mikroorganismů ve vzorku rozmetací destička (také známá jako povrchový rozptyl).

Bankovní spread

V oblasti ekonomiky je bankovní rozpětí rozdíl mezi částkou vyplacenou výrobci za daný produkt a hodnotou, kterou spotřebitel platí za stejný produkt. Bankovní rozpětí je také úzce spojeno s úrokovými sazbami, což znamená rozdíl mezi úrokovou sazbou, kterou banka platí, a úrokovou sazbou, kterou stejná banka ukládá lidem, kteří vyžadují půjčku.