Jdi na setkání

Co se děje:

Jít proti je idiomatický výraz v portugalském jazyce a odkazuje na skutečnost, že dvě nebo více věcí (objekty, myšlenky, situace a podobně) se střetávají mezi sebou .

Mnoho lidí si zaměňuje výraz "jde proti" s "jde se setkat" . Ačkoli velmi podobný, oba jsou používáni v různých kontextech.

Když "jdete proti" něčemu, myšlenka je kolize, nesouhlasu, divergence.

Příklady: "Auto šlo proti pólu" (auto narazilo na tyč) / "Váš názor jde proti mému" (váš názor je opačný k mé) nebo "Žádost sportovců přišla proti tomu, co technická komise přijala (technická komise je proti žádosti sportovců)

Když se „něco“ nebo někoho „setkáváte“, jedná se o setkání, dohodu a porozumění.

Příklady: "Paul šel se setkat se svou přítelkyní" (Paul šel se setkat se svou přítelkyní), nebo "Váš nápad splňuje mé" (váš nápad souhlasí s mým).

Tam je ještě výraz “se setkat”, bez použití sloves “jít” nebo “přijít”, v tomto případě znamená “v hledání” nebo “v úsilí pro něco”, například.

Viz také: Význam To bude šukat sám a jít vzduchem.