Změna

Co je změna:

Změna je čin nebo účinek změny, likvidace jinak . Je to ženské jméno, které v závislosti na použitém kontextu může mít různé smysly:

  1. Dejte jinam, odstraňte, pohněte;
  2. Dát jiný směr, odklonit;
  3. Vezměte si další, nahraďte;
  4. Transfer na jiné místo;
  5. Změna, úprava;
  6. Změnit, opustit, změnit;
  7. Aby to vypadalo v jiném aspektu, transformace;

Změna je proces přemístění bydliště, přebývá jinde, obvykle s jejich věcmi a jejich nábytkem.

Změna života je získávání nových návyků, je otevřeno se učit novým věcem nebo hledat nový životní styl, hodnotit hodnoty, pravidla a závazky.

Metamorfóza

Metamorfóza je změna jedné věci nebo bytí do druhé, je to transformace formy, která prochází hmyzem a batrachiosemi v období jejího vývoje.

V obrazovém smyslu je metamorfóza změnou stavu nebo charakteru člověka, je to fyzická nebo morální transformace.