Odcizení důvěrníků

Co je fiduciární odcizení:

Odcizení je majetkový, movitý nebo nemovitý majetkový model, který je založen na převodu aktiv jako zaplacení dluhu na základě dohody mezi věřitelem a dlužníkem.

Odcizení fiduciáře, známé také jako zajištění, je v Brazílii poměrně běžnou praxí, zejména při jednáních o automobilech a nemovitostech, kde kupující nabývá majetek z úvěru zaplaceného ve splátkách.

V tomto případě zůstává například zakoupené vozidlo jako zajištění dluhu. Vozidlo bude registrováno pouze na jméno kupujícího, pokud odstraní veškerou platbu zakoupeného zboží.

Je-li v úvěrových splátkách selhání, je aktivum převzato od dlužníka věřitelem.

Majetek v režimu odcizení svěřeneckého majetku by neměl kupující / dlužník (před vypořádáním dluhu) prodávat třetím osobám, které je pouze oprávněn užívat nemovitosti.

V Brazílii, všechny aspekty jak odcizení svěřenství by měly být aplikovány být obsažen v zákonu 9, 514 20. listopadu 1997.

Viz také: význam odcizení zboží.