Severní Evropy

Co je severní Evropa:

Severní Evropa je výrazem, který odkazuje na země, které jsou na severu evropského kontinentu .

Severní je také adjektivum, které popisuje obyvatele, který žije v oblasti severu, příbuzný podstatnému jménu severní, to se odkazuje na kardinální bod na sever, nebo k severnímu pólu .

Podle Organizace spojených národů jsou zeměmi, které tvoří severní Evropu, Švédsko, Norsko, Litva, Lotyšsko, Dánsko, Estonsko, Finsko a Island . Přes toto, v průběhu času, tato definice prošla změnami, a některé jiné země jsou také zvažovány jako část severní Evropy, takový jako Spojené království, Nizozemsko, Irská republika, Polsko, Německo, Rusko a Rakousko.

S ohledem na obyvatelstvo as ohledem na definici Organizace spojených národů má severní Evropa přibližně 33 250 000 obyvatel.

Některé země severní Evropy jsou součástí Skandinávie, kde jsou důležité ekonomické aktivity rybaření a těžba dřeva . Z hlediska hydrografie se navíc severní Evropa vyznačuje velkými jezery a řekami, které přispívají k produkci vodní energie.

Pokud jde o reliéf, vrcholem je skandinávské Alpy, pohoří, které zabere asi 1700 km od Skandinávie. Klima v severní Evropě je poznamenáno chladem, představovat nejnižší teploty v Evropě.