DCF

Co je DCF:

Zkratka DFC znamená Výkaz peněžních toků (Cash Flow Statement), termín používaný v účetnictví pro označení účetního kusu (základní výkaz pro analýzu společnosti), který dokládá finanční pozici společnosti.

DFC vám umožňuje zjistit, jaké změny se týkaly přílivů a odlivů hotovosti, ke kterým došlo v určitém období, hotovosti, bance a okamžitých finančních investic společnosti. Umožňuje také stanovit výsledek těchto finančních transakcí.

DFC ukazuje, kde byly aplikovány finanční zdroje společnosti a jaký je původ těchto zdrojů, což umožňuje lepší řízení přílivů a odlivů peněz a vyhýbání se odchylkám.

Přehled o peněžních tocích je pro manažera velmi důležitý, aby mohl analyzovat a vyhodnocovat kapacitu společnosti, připravovat finanční plán odpovídající skutečnosti a rozhodovat o nejvýhodnějších aplikacích pro investování finančních prostředků společnosti.