QHSE

Co je QHSE:

QHSE jsou iniciály anglických slov Kvalita, zdraví, bezpečnost, životní prostředí .

Význam těchto čtyř složek pro podnikání souvisí s myšlenkou, že pracovní úrazy jsou způsobeny lidskou chybou a lze se jim vyhnout odpovědným podnikovým řízením.

Životní prostředí se také stává zásadní otázkou strategií a odpovědností podniků.

Politiky QHSE (někdy označované jako HSE) jsou definovány každou společností podle vyvíjené činnosti, ale obecně jsou založeny na:

- podporovat blahobyt a kvalitu života odborníků;

- Zajištění fyzického zdraví pracovníků poskytováním bezpečného pracovního prostředí a neustálým zájmem o bezpečnost předcházení fyzickým zraněním;

- poskytovat pracovníkům průběžné školení o rizicích spojených s činnostmi určenými k prevenci nehod;

- Chránit životní prostředí prostřednictvím opatření, která eliminují škody na životním prostředí;

- Optimalizovat využívání přírodních zdrojů.