XHTML

Co je XHTML:

XHTML je zkratka pro EXTENSIVE HyperText Markup Language, která v angličtině znamená Extensible Hypertext Markup Language . Je to jazyk konstrukce stránek na internetu vytvořený z jazyka HTML (předchozí verze) spolu s jazykem XML, který se transformuje do standardizovaného jazyka pro web.

XML ( eXtensible Markup Language ) je charakterizován jako flexibilní a dynamický jazyk, který lze psát v několika formátech a snadno interpretovat.

Jazyk HTML ( HyperText Markup Language ) byl vytvořen Timem Barners-Lee v 90. letech minulého století a je jednou z nejpoužívanějších pro tvorbu webových stránek. Některá zařízení s přístupem k internetu, jako jsou mobilní telefony a další, však tento jazyk nemohou dostatečně interpretovat. Proto bylo pomocí HTML tagů spolu s pravidly jazyka XML vytvořen jazyk XHTML.

XHTML přichází jako standardizovaný jazyk a je doporučován organizací W3C. W3C je oficiální organizace, která vyvíjí specifikace pro tvorbu webového obsahu a zpřístupňuje konzultace a monitorování definovaných standardů přístupnosti.

Jazyk HTML5 je pátou verzí HTML a bude novým standardem pro tvorbu webových stránek zahrnujících různé jazyky.