Aerace

Co je aerace:

Aerace znamená větrání nebo obnovu vzduchu uvnitř budov. Jedná se o provzdušňování nebo provzdušňování určitého prvku. Skládá se z výměny plynů mezi prvkem, který má být odvzdušněn, a atmosférou.

Aerační systém lze použít v různých oblastech. V zemědělství se provádí provzdušňování půdy, V biologii se provádí provzdušňování rostlinných tkání, V chemii se rozumí provzdušňování různých látek.

V medicíně je provzdušňování v plicích transformací žilní krve na arteriální.

N Zemědělství, provzdušňování půdy spočívá v obnově půdního vzduchu procesem výměny plynů mezi půdou a atmosférou. S odstraněním přebytečných plynů, jako je CO2 (oxid uhličitý) a další, dochází k výraznému zlepšení kvality půdy a zvýšení produkce. Stejný proces může být prováděn s vodou.

Aerace znamená také vystavení vína okolnímu ovzduší.