Banal

Co je Banal:

Banál znamená, že to, co nemá žádnou originalitu, nemá žádnou hodnotu, je běžné . Banál je něco triviálního, nedůležité, je něco, k čemu není dána žádná hodnota. Termín může být použit k charakterizaci akcí, které nemají velký význam, banálních objektů, banálních situací nebo dokonce banálních postojů a stále běžných lidí.

Dělat něco banálního znamená učinit něco světským, bez velkého významu a mít banální přístup znamená mít bezcenné postoje.

Banální termín byl používán pro nějaký čas, od doby feudálních pánů. Původně, termín banal byl používán, k nějakému dobru, které patřilo k feudálnímu pánovi a vassals byl podáván pod placením fóra, například, banální mlýn.

Banal je galicismo (slovo nebo výraz francouzského původu) to bylo opraveno v portugalském jazyce s významem “obyčejný”.