Henceforth

Co je Henceforth:

Henceforth znamená od nynějška nebo od teď . Je to příslovce času, který určuje změnu z určitého bodu do budoucnosti. Je synonymem budoucnosti, atd.

Právníci často používají tento termín. Při vypracovávání smluv je jedním z cílů definovat určení smluvních stran. Například při nájmu nemovitosti se jména dodavatelů nahrazují slovy "pronajímatel" a "nájemce", jak je uvedeno níže:

"Tímto konkrétním nástrojem, na jedné straně .... (uveďte jméno, GR, CPF, povolání), ženatý pod ...., s ...., bydliště a bydliště v ... v tomto městě na ulici ..., číslo ..., dále jen LESSER; a na druhé straně .... (uveďte jméno, GR, CPF, povolání), provdané za režimu ..., s ...., dále jen „LESSEE ...“.