Cretin

Co je Cretin:

Krétin je adjektivum, které slouží k označení jednotlivce, který má mentální postižení .

Kréta je ta osoba, která má nedostatek nebo zpoždění v učení, které je považováno za hloupé nebo idiotské. On je ten, kdo nemá moc inteligence.

Cretin je také používán v pejorativním smyslu označit cynickou, manipulativní a podvádějící osobu, která má radost z poškozování jiných lidí, bez ohledu na jejich vztah k nim. Kréta je průměrná osoba, která si myslí jen o sobě a o nikoho jiného se nestará. Ten, kdo zradí nebo poruší jakýkoli standard důstojnosti.