Profylaxe

Co je to profylaxe:

Profylaxe je termín široce používaný v medicíně a zubním lékařství, což jsou opatření k prevenci nebo zmírnění onemocnění. Termín profylaxe je řeckého původu a znamená preventivní opatření a je také používán k označení studia jiných oblastí znalostí.

V medicíně je profylaxe zaměřena na prevenci onemocnění na úrovni populace prostřednictvím různých opatření, od jednodušších postupů, jako je užívání drog, až po složitější.

Velkým příkladem profylaxe bylo vytvoření vakcíny, díky které imunitní systém rozpozná vnější prvky, které se k němu dostanou, a tím vyvolá obrannou reakci.

Plastická chirurgie

V zubním lékařství, profylaxe je proces čištění a zachování zubů, aby se zabránilo zubní onemocnění z usazování a dělat léčbu obtížnější.

Profylaxe v šachu

Profylaxe je také termín používaný v šachových hrách určovat pozici kde hráč vezme jisté akce vyhnout se hrám jeho oponenta, vytvářet strategie ne se stát cílem.