Dualita

Co je to dualita:

Dualita je vlastnost nebo charakter toho, co je duální, co je duální, nebo které obsahuje v sobě dvě povahy, dvě látky nebo dva principy. Dualita má také význam v oblasti fyziky, matematiky a filozofie.

Dualita vlnových částic

Ve fyzice existuje dualita vln-částice, také zvaná vlnově-korpusová dualita nebo hmotno-energetická dualita. Vlnová duální dualita je fyzikální vlastnost s atomovými dimenzemi, která je vlastností fyzických bytostí, které mají jak částice, tak vlny.

Dualita v matematice

Dualita je také přítomná v lineárním programování, předmětu operačního výzkumu, v matematické oblasti. V lineárním programování znamená dualita existenci dalšího PL problému, spojeného s každým PL problémem, který se nazývá duální problém (D). V tomto vztahu k duálnímu problému se původní problém nazývá primární problém (P).

Dualismus

Dualismus je náboženský nebo filozofický systém, který připouští koexistenci dvou věčných, nezbytných a protichůdných principů. Doktrína, která v každém pořadí myšlenek připouští dva neredukovatelné principy.