Gnóza

Co je to gnóza:

Termín gnosis pochází z řeckého termínu “ gnosis ” který znamená “ znalosti ”. Je to fenomén duchovního poznání, který prožívají gnostici (primitivní sektářský křesťané gnosticismu ). Pro gnostiky je gnóza poznáním, které je součástí lidské podstaty. Je to intuitivní poznání, odlišné od vědeckých nebo racionálních znalostí.

Gnóza je cesta, která může vést k mystickému osvícení skrze osobní poznání vedoucí ke spáse. Existence transcendentního Boha není zpochybňována gnostiky, ale v božském poznání vidí způsob, jak dosáhnout hlubšího poznání reality světa.

Naučte se smyslu transcendentního.

Gnosticismus je spojen s esoterickým učením řecké a hellenistické kultury, která svým iniciátorům odhaluje způsob spásy založený na poznání určitých skrytých pravd o Bohu, člověku a světě.

Křesťanský gnosticismus označuje soubor přesvědčení filozofické a náboženské povahy, jejichž základní princip spočívá v myšlence, že v každém člověku je nesmrtelná podstata, která překračuje člověka samotného. Člověk je tedy vnímán jako božská bytost, která katastrofálně padla na Zemi a která může být z tohoto stavu osvobozena pouze skrze pravé zjevení.

Gnosiologie je oblastí filozofie, která se zabývá studiem základů lidského poznání.

Gnóza a zednářství

Gnosticismus může být kvalifikován jako náboženství. Nicméně, ačkoli to není zvažováno jako náboženství, Freemasonry je příbuzný v tom smyslu, že to má za cíl dosáhnout Integral znalostí (hluboké znalosti v několika odlišných oblastech), to je, má mnoho podobností s Gnosticism, kde gnosis hraje \ t význam.