Odmítnuto

Co je zakázáno:

Odmítnuto je, když žádost nebo žádost nebyla přijata, že nedošlo k žádnému příkazu, nebo se nestalo to, co požadovala osoba.

Odmítnuto je, když není něco zodpovězeno, bez ohledu na důvod, pak je status odmítnut.

Odmítnutý je široce používaný termín v právní oblasti, například při jednání, kdy jedna ze stran podá žádost, a soudce popírá, že žádost byla zamítnuta, to znamená, že nebyla přijata, takže osoba nemůže pokračovat v nebo co požadovala.

Odmítnutý slouží jakémukoli typu žádosti, jako je korektura, hlasování, víza, cokoliv, co se nestalo, jak se žadatel očekával, že se to stane, často z žádného důvodu.

Pokud osoba požádá o určitou dávku, může být tato pohledávka poskytnuta (pokud má nárok na dávku) nebo odmítnuta (pokud osoba nemá nárok na dávku). (INSS), aby byl požadavek znovu analyzován.

Odloženo

Odložené je opakem odmítnutého, je-li žádost nebo žádost přijata, pak obdrží odložený stav a osoba může následovat svou akci, proces a tak dále.

Viz také význam funkce Odloženo s funkcí.