Systém

Co je systém:

Systém je anglický slovní systém. Systém označuje soubor soudržných a vzájemně propojených prvků. Sluneční soustava je například tvořena sluncem a planetami, které kolem něj táhnou. Systém je také metoda nebo způsob provádění konkrétního úkolu nebo projektu.

Systém slov s původním pravopisem je obvykle spojován s počítačovými termíny a technologiemi. Například system32 je složka Windows, kde je uloženo několik důležitých systémových souborů; Procesní systém je standardní proces operačního systému, který poskytuje instrukce specifické pro CPU.

Operační systém je základní software, který řídí hardware počítače, spravuje jiný software a slouží jako rozhraní mezi počítačem a uživatelem. Nejznámějšími operačními systémy jsou Windows (operační systém Windows) společnosti Microsoft, Mac OS (operační systém Macintosh) společnosti Apple a Linux. Ten je open source systém, což znamená, že není vlastněn žádnou společností.

Další příklady použití pojmu systém :

Sun Java System: Jedná se o vývojové prostředí pro aplikace, které využívá programovací jazyk Java, majetek společnosti Sun Microsystems.

Požadavky na systém Lab: Jedná se o službu online, která ověřuje, že počítač uživatele má minimální požadavky na spuštění určitého programu.