Rozpočet

Co je rozpočet:

Rozpočet (prohlásil bâdget ) je anglický termín termín rozpočtu . V podnikatelském prostředí se často používá k určování pravidelného (obvykle ročního) rozpočtu, který provádí společnost, kde jsou vloženy proměnné nákladů, výnosů a nákladů, které definují účtovou osnovu.

Rozpočet je obvykle základním plánem pro zahájení produktivní činnosti. Prostřednictvím tohoto strategického plánu jsou sledovány cíle prodeje a výroby a je možné předvídat finanční podmínky v daném období a také budoucí plánování.

Prognóza je skutečná analýza toho, co bylo v rozpočtu předpovězeno. Jedná se o periodické porovnávání (obvykle menší než rozpočet) mezi odhadovanými údaji a skutečnými údaji. Pokud je v tomto srovnání výrazný nesoulad, může společnost definovat nové strategie.

Pro tento účel existuje na trhu několik specifických programů, mezi nimi populární Excel.