Dogma

Co je Dogma:

Dogma je řecký termín, který doslovně znamená " to, co si myslíte, že je pravda ". Ve starověku, termín byl spojený s čím vypadal, že je víra nebo přesvědčení, pevné myšlení nebo doktrína.

Následně vznikl náboženský základ, ve kterém jsou charakterizovány všechny základní a nesporné body náboženské víry. Nesporné body, absolutní pravda, která musí být vyučována s autoritou.

Kromě křesťanství jsou dogmy přítomny iv jiných náboženstvích, jako je judaismus nebo islám. Dogmatické principy jsou základní víry kázané náboženstvími, která musí být jejich členy dodržována a respektována bez jakýchkoliv pochyb.

Každý, kdo je odmítne, může podle náboženství způsobit různé zločiny. V katolické církvi nastal zločin hereze v období středověku, ve kterém byli obvinění exkomunikováni nebo pronásledováni inkvizicí.

Dogmy vyhlášené katolickou církví by měly být přijímány jako pravdy zjevené Bohem skrze Bibli. Jsou neodvolatelné a žádný člen Církve, dokonce ani papež, nemá právo je měnit. Příklady dogmat jsou Boží existence a Nejsvětější Trojice, Ježíš Kristus je přirozený Syn Boží, Panenství a Nanebevzetí Panny Marie.