IBAMA

Co je IBAMA:

IBAMA je zkratka brazilského Institutu pro životní prostředí a obnovitelné přírodní zdroje, který je federálním orgánem zodpovědným za politiku ochrany životního prostředí v Brazílii.

S účinností policie v oblasti životního prostředí pomáhá IBAMA při ochraně, kontrole, kontrole a ochraně národní fauny a flóry, jakož i provádění environmentálních studií a udělování environmentálních licencí na projekty, které mohou mít dopad na přírodu.

Vytvořeno podle zákona č. 7 735 ze dne 22. února 1989, IBAMA se snaží zachovat přírodu v každém směru, starat se o regiony, které jsou odlesňovány, dohlížet na ně a dohlížet na ně, doprovázet požáry v původních lesích, pomáhat v boji proti pašování zvířat a tak dále.

IBAMA zviditelnila a posílila zájem o životní prostředí a stále více je třeba mít orgán, který se zabývá ochranou životního prostředí.

Samotná entita má povinnost tlačit na vládu, aby přijala zákony, vytvořila zákony a přísněji trestala trestné činy proti životnímu prostředí. Kromě toho bylo v roce 1993 zřízeno ministerstvo životního prostředí, orgán, kterému je IBAMA podřízen a zastupuje práva v politice životního prostředí.

Přečtěte si více o významu licencí na životní prostředí a životní prostředí.