CEP

Co je CEP:

CEP je zkratka pro PSČ, vytvořená a používaná poštou, která usnadňuje směrování a doručování korespondence příjemcům. CEP je nepostradatelnou informací v korespondenci, protože identifikuje všechny podrobnosti adresy.

V Brazílii se číslo CEP skládá z osmi čísel, které identifikují adresu příjemce korespondence a usnadňují jejich doručení.

CEP může souviset s regionem, specifickým sousedstvím nebo dokonce s budovou příjemce korespondence. Pro usnadnění vytvoření CEP rozdělila brazilská pošta a telegrafní společnost Brazílii na 10 poštovních regionů.

Kód poštovní adresy pomáhá při třídění, směrování a distribuci veškeré korespondence nebo objednávek. Každé číslo kódu označuje všechny adresy.