Ad hoc

Co je ad hoc:

Ad hoc znamená "pro tento účel ", "pro toto " nebo "pro tento účel . " Je to latinský výraz, který se obecně používá k informování, že daná událost je dočasná a určená pro tento konkrétní účel.

Ad hoc zkouška, ad hoc metoda, kancelář nebo ad hoc funkce jsou příklady, které definují vytvoření prozatímního, který bude sloužit pouze určitému účelu.

V právním kontextu se tento výraz používá, když je někdo přiřazen k plnění určitého úkolu. Advokát ad hoc v právním řádu znamená dočasné jmenování advokáta pro veřejnou obranu obžalovaného, ​​který se účastní slyšení bez profesionála, který by ho obhajoval.

Ve vědě, obvykle ad hoc hypotéza je vytvořena aby pokusil se dokázat co navrhovaná nová teorie nemůže vysvětlit, tak že to není zdiskreditováno.

Ve filozofii, ad hoc hypotézy také vyvstávají jako argumenty vynalezené od samého faktu, který je zamýšlel vysvětlit.

Síť ad hoc

Ve výpočetní technice je síť ad hoc dočasným spojením mezi několika počítači a zařízeními používanými pro určitý účel, například: síťové hry, sdílení dokumentů, sdílení tiskáren, sdílení internetu s uživateli sítě atd.

Ad hoc sítě jsou bezdrátové sítě, kde propojené počítače komunikují přímo mezi sebou bez potřeby směrovače .