Granty

Co je grant:

Udělení je akt souhlasu, poskytování, přidělování, předávání, udělování, zmocnění jiné osoby k vykonávání úkonů ve vašem zastoupení. Poskytování je termín široce používaný v forenzní prostředky, protože, například, pro právníka, například, podnikat nějakou akci jménem jiné osoby, to je nutné, aby toto předalo jemu plnou moc udělovat jemu jednat v jeho zastoupení.

Udělení může být také koncesí služby, aby něco vykonala, nebo udělila právo něco udělat. Může být použito například k poskytnutí politického mandátu.

Dotace může být poskytnuta geologovi, například za použití určitých zdrojů vod řeky, jezera nebo podzemní vody, kde požádá veřejnou moc o grant, který se nazývá grantová žádost . Tento správní akt, známý jako udělení práva na užívání nebo rušení vodních zdrojů, neuděluje uživateli vlastnictví vody, ale právo jej užívat.

Manželská smlouva

Existuje také manželský grant, kdy manžel dává své ženě oprávnění vykonávat určité úkony občanského života a udělení manželství, které manželka dává svému manželovi, k vykonávání úkonů, které by vyžadovaly její souhlas nebo povolení.

Nevýhodný grant

Je zde také obtížná koncese na právo stavět, což je oprávnění stavět za hranicemi stanovenými pro dané místo, a musí být schváleno veřejnou mocí, obvykle radnicí.

Viz také významy Grantora a Grantora.